EMCUJU - EMPUJU

Han començat els programes EMCUJU i EMPUJU. El passat 2 de Septembre començaren els contractats. En aquests programes han sigut contratats 2 joves. Candela, com a arquitecta amb el programa EMCUJU i César, com a Tècnic Informatic amb el programa EMPUJU. Els joves ajudarán a l'Ajuntament durant un periode d' 1 any.

Els programes d'ajuda s'emmarcan dins del Programa d'Incentius a la Contractació de Persones Joves per les Entitats Locals en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i està cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu (FSE) 2014-2020.

Aquesta iniciativa a més de crear ocupació, millora l'ocupabilitat d'un dels col·lectius més afectats per l’atur, com son els joves i així optimitzar el funcionament dels serveis municipals