Instal·lacions esportives i piscina municipal GRATUÏT

VAL

Es comunica que aquest any les instal·lacions esportives i la piscina municipal seran gratuïtes per a aquelles persones empadronades a Palma o que paguen IBI a la localitat. Per tal d’accedir s’ha d’acudir a l’ajuntament per a renovar el carnet de l’any passat o fer-se’n un nou.
 

CAS

Se comunica que este año las instalaciones deportivas y la piscina municipal serán gratuitas para aquellas personas empadronadas en Palma o que pagan IBI en la localidad. Para acceder se tiene que acudir al ayuntamiento para renovar el carné del año pasado o hacerse uno nuevo.
 

ENG

It is reported that this year the sports facilities and the municipal swimming pool will be free for those registered in Palma or who pay IBI locally. To access you have to go to the town hall to renew your card from last year or get a new one.