COMUNICAT OFICIAL FESTES 2020

 COMUNICAT OFICIAL AJUNTAMENT DE PALMA DE GANDIA 

Suspensió de les festes 2020 

A causa de l'actual crisi sanitària mundial provocada pel virus COVID-19 i amb l'objectiu prioritari de garantir i assegurar la seguretat sanitària de tots els nostres ciutadans, des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma de Gandia ens veiem en la responsabilitat de suspendre de manera definitiva les festes de l'any 2020.

Esta difícil i dolorosa decisió ha sigut consensuada i presa per unanimitat per totes les persones que formen l'equip de govern del consistori.

La suspensió de les festes 2020 és comunicada per la responsable de la Regidoria de Festes, Eva García, als festers i a les dames en primer lloc.

Junt amb este col·lectiu es duran a terme les consideracions oportunes i necessàries per a solucionar els problemes que puga ocasionar la necessària suspensió i garantirem que la següent edició se celebre de la manera més justa i segura per a tots.

Lamentem enormement haver de prendre esta difícil decisió, però la salut preval en estes complicades circumstàncies i l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma de Gandia considera que és la millor manera de garantir i assegurar completament la seguretat sanitària de tots els nostres ciutadans.

¡Molt ànim per a tots i totes, eixirem d'esta i tornarem a celebrar junts!

———————

 COMUNICADO OFICIAL AYUNTAMIENTO DE PALMA DE GANDIA 

Suspensión de las fiestas 2020 

Debido a la actual crisis sanitaria mundial provocada por el virus COVID-19 y con el objetivo prioritario de garantizar y asegurar la seguridad sanitaria de todos nuestros ciudadanos, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma de Gandia nos vemos en la responsabilidad de suspender de manera definitiva las fiestas del año 2020.

Esta difícil y dolorosa decisión ha sido consensuada y tomada por unanimidad por todas las personas que forman el equipo de gobierno del consistorio.

La suspensión de las fiestas 2020 es comunicada por la responsable de la Concejalía de Fiestas, Eva García, a los festeros y a las damas en primer lugar. Junto a este colectivo se llevarán a cabo las consideraciones oportunas y necesarias para solucionar los problemas que pueda ocasionar la necesaria suspensión y garantizaremos que la siguiente edición se celebre de la manera más justa y segura para todos.

Lamentamos enormemente tener que tomar esta difícil decisión, pero la salud prevalece en estas complicadas circunstancias y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma de Gandia considera que es la mejor manera de garantizar y asegurar completamente la seguridad sanitaria de todos nuestros ciudadanos.

¡Mucho ánimo para todos y todas, saldremos de esta y volveremos a celebrar juntos!